Follow

Ajinkyan Saurabh Ambhure,
1999 - 2006
Sainik School Satara. In news👇🏻

उदगीरचा स्क्वाड्रन लीडर सौरभ अंबुरे यांनी फ्रान्स येथे राफेल या विमानातून गगनभरारी घेत पहिला राफेल विमान उडविण्याचा मान मिळवला
खालील फोटो स्क्वाड्रन लीडर सौरभ अंबुरेचे आहेत ते भारतीय वायूसेनेने जनतेसाठी शेअर केलेले आहे.

Sign in to participate in the conversation
Ajinkyans

Ajinkyans : Sainik School Satara community.